“ჩემთვის არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს რომელი ნომერი ვიქნები”

პრე­მი­ერ-მი­ნის­ტრმა გი­ორ­გი გა­ხა­რი­ამ ქუ­თა­ის­ში, ტექ­ნო­ლო­გი­ურ უნი­ვერ­სი­ტე­ტის დათ­ვა­ლი­ე­რე­ბის შემ­დეგ, არა­ერთ სა­კი­თხზე გა­ა­კე­თა კო­მენ­ტა­რი, მათ შო­რის უპა­სუ­ხა კი­თხვას, იქ­ნე­ბა თუ არა ის “ქარ­თუ­ლი ოც­ნე­ბის” სიის პირ­ვე­ლი ნო­მე­რი.

“ჩემ­თვის არა­ნა­ი­რი მნიშ­ვნე­ლო­ბა არ აქვს რო­მე­ლი ნო­მე­რი ვიქ­ნე­ბი. მერ­წმუ­ნეთ, რომ ამით არ არის გან­სა­ზღვრუ­ლი ის ძა­ლის­ხმე­ვა, რომ­ლი­თაც მე ვიბ­რძო­ლებ ამ გა­მარ­ჯვე­ბის­თვის უახ­ლო­ე­სი თვე­ე­ბის გან­მავ­ლო­ბა­ში“, – გა­ნა­ცხა­და გი­ორ­გი გა­ხა­რი­ამ.

მისი თქმით, ამ ეტაპ­ზე პირ­ვე­ლი ათე­უ­ლი ცნო­ბი­ლი არ არის.

“ჯერ პირ­ვე­ლი ათე­უ­ლი ცნო­ბი­ლი არ არის. ზო­გი­ერ­თებს რომ ეჩ­ქა­რე­ბათ, ჩვენ საქ­მე გვაქვს გა­სა­კე­თე­ბე­ლი და მა­გა­საც მო­ვას­წრებთ. ჩემ­თვის არა­ნა­ი­რი მნიშ­ვნე­ლო­ბა არ აქვს რო­მე­ლი ნო­მე­რი ვიქ­ნე­ბი. მერ­წმუ­ნეთ, რომ ამით არ არის გან­სა­ზღვრუ­ლი ის ძა­ლის­ხმე­ვა, რომ­ლი­თაც მე ვიბ­რძო­ლებ ამ გა­მარ­ჯვე­ბის­თვის უახ­ლო­ე­სი თვე­ე­ბის გან­მავ­ლო­ბა­ში. პირ­ვე­ლი ვიქ­ნე­ბი თუ ბოლო ნო­მე­რი, ამას არა­ნა­ი­რი მნიშ­ვნე­ლო­ბა არ აქვს“, – გა­ნა­ცხა­და გა­ხა­რი­ამ.

წყარო: ambebi.ge

წყარო